Vaaliteemat

Laadukas varhaiskasvatus

 • Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus.
 • Varhaiskasvatuspaikat ovat turvallisia ja terveitä.
 • Jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus päivittäiseen leikkiin sekä hoivaan ja huolenpitoon.
 • Hyvinvoiva henkilöstö on laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivi.
 • Kouluun siirtyminen sujuu hyvin ja esiopetuksen ja peruskoulun 1.-2. luokan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.
 • Päiväkotien ja muiden julkisten palveluiden ruokailuissa suositaan yhä enemmän kasvis-, luomu- ja lähiruokaa.

Luonto kuuluu meille kaikille

 • Jokaisella vantaalaisella tulee olla mahdollisuus luontokokemuksiin oman kodin lähellä.
 • Puistoissa ja viheralueilla pääsee kulkemaan myös pyörätuolilla tai rattaiden kanssa.
 • Päiväkodeilla ja kouluilla on nimetyt leikkipaikat lähimetsissä ja ympäristökasvatus kulkee mukana koko koulutuspolun.
 • Metsänhoito on vastuullista ja monimuotoista. Uusia asuinalueita rakennettaessa tulee hyödyntää jo nykyisiä viheralueita vahvemmin. 
 • Luonto on eläinten koti ja me olemme vain vierailijoita.

Myös eläimet viihtyvät Vantaalla

 • Vantaalla viihtyvät niin lemmikit, kotieläimet, luonnonvaraiset eläimet kuin ötökätkin.
 • Rakentamisessa huomioidaan eläinten luonnolliset kulkuväylät ja ulkoilualueet suunnitellaan niin, että myös lemmikkien kanssa on mukava liikkua.
 • Vastuullisella metsänhoidolla tuetaan luonnonvaraisten eläinten ja pieneliöiden elinvoimaisuutta.
 • Koirien rajatut aitaukset ovat turvallisia ja ne on rajattu pienille ja suurille koirille. Mielestäni myös koirarantojen tulee olla aidattuja, jotta koiran uskaltaa päästää vapaaksi ja uimaan.